Glass

Selvvaskende glass

 Brukes der det er vanskelig å komme til for å pusse.

Det er et helt vanlig glass med et spesielt belegg som gjør at det renser seg selv.

 

Solkontroll glass

 Solbeskyttelsesglass reduserer uønsket oppvarming og falming på møbler og interiør.

Benyttes for å redusere transmisjon av solenergi, styre lys og reduserer solarenergitransmisjonsgrad.

 

Sikkerhetsglass

 Brukes når glasset kan forårsake skader. Med sikkerhetsglass kan du trygt skape interiør med fri gjennomsikt og rikelig med dagslys, selv på utsatte steder.

 Sikkerhetsglass er herdede og/eller laminerte glass i ulike kombinasjoner for fasader, dører og vinduer.

 Vi har også mulighet til å levere skuddsikkert glass.

 

Lyddempende glass

 Glass er et ypperlig materiale for å oppnå god støyreduksjon og skjerme mot uønsket støy fra for eksempel veier, jernbane, flytrafikk eller andre støykilder.

 Vår leverandør har sertifisering for lydabsorberende glass med en akustisk isolerings faktor som varierer mellom 31 dB og 51 dB.

  

Brannhemmende glass

 Fås i forskjellige brannklasser

EI30, EI60, EI120

 

Ornamental glass

 Brukes når man vil dempe eller stenge innsyn.

 Finnes i mange forskjellige mønstre

(Se bilder av utvalgte typer under)